nedostávajú dostatočné ovocie a zeleninu vo svojej strave, ako aj zeleninu vo svojej strave nedostávajú dostatok ovocia a zeleniny

CDC uvádza, že Američania nejedia prakticky primerané ovocie a zeleninu. Časť Američanov, ktorí jedia ovocie dvakrát, ako aj trikrát denne, ako aj zeleninu aspoň trikrát denne, v porovnaní pred desiatimi rokmi klesla.

Táto miera sa znížila predtým, ako úrady pre zdravie a wellness začali zvukať alarm o epidémii obezity národa. V pravidelnej správe o chorobnosti a úmrtnosti za 10. septembra CDC uviedlo, že 32,5 % dospelých v USA konzumovalo ovocie dvakrát alebo trikrát denne v roku 2009.

CDC uvádza v správe správy: „Zistenia podčiarkujú požiadavku na zásahy v národných, štátnych, ako aj na úrovniach susedstva, v niekoľkých prostrediach na zlepšenie ovocia, ako aj prístupu k zelenine, dostupnosti, ako aj dostupnosti, ako aj na zvýšenie zvýšenia spotreba. Plán diéty s vysokým obsahom ovocia, ako aj zeleniny môže znížiť nebezpečenstvo pre početné vedúce spúšťače smrti. “

Nedávna správa analyzuje údaje zo systému dohľadu nad nebezpečenstvom behaviorálnych nebezpečenstiev na nepretržitom štátnom telefonickom prieskume civilistov v USA vo veku 18, ako aj vyššie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.